For større fartøy

e-Sea ISM er et verktøy utviklet for å forenkle implementering og oppfølging av ISM-koden om bord i alle fartøy.

e-Sea ISM er oversiktlig og enkelt i bruk, slik at det kan brukes av alle om bord. Systemet leveres i dag på Norsk og Engelsk. Flere språk kan tilbys på forespørsel

e-Sea Fartøy

I Fartøymodulen legger man inn turene til hvert enkelt fartøy. Man kan deretter knytte mannskap opp i mot hver enkelt tur og kontrollere at alle kvalifikasjoner er i orden, før mannskapet kommer ombord. Ved en eventuell nødsituasjon kan beredskapsorganisasjonen til rederiet gå inn å finne ut hvem som er ombord, samt pårørende informasjon

e-Sea Dashboard

Dashboardet er det brukerene møter da de logger inn. Her vil man  bl.a finne en oversikt over alle oppgaver som er tildelt din personlige bruker.

e-Sea Dokumenter

Dokumentmodulen er et bibliotek som inneholder alle skipets styrende dokumenter (ISM-koden). Dokumentene er bygd opp for å være svært fleksibel med tanke på kategorisering og struktur.

e-Sea Rapportering

Rapporteringsmodulen er bygget opp for å gjøre det enkelt å legge inn avvik, nesten-ulykker, skade på utstyr mm. Alle rapporter kategoriseres etter kritikalitet og konsekvens. På denne måten vil de kritiske hendelsene bli godt synliggjort, slik at de kan få en rask saksbehandling. Behandlingsfristene settes bl.a automatisk etter hvor kritisk hendelsen er.

e-Sea Risiko

Risikovurderingsmodulen hjelper mannskapet å utføre risikovurderinger av god kvalitet, på kort tid. Risikovurderingene knyttes opp til de forskjellige arbeidsoppgavene man har om bord, slik at man enkelt kan finne de igjen senere. Denne modulen inneholder også en modul for å dokumentere gjennomgang av risikovurderinger i forkant av arbeidsoperasjoner.

e-Sea Sertifikater

Sertifikatmodulen hjelper skipsføreren å ivareta skipets og mannskapets sertifikater. Man har da en enkel oversikt over forfallsdatoer på alle sertifikater

e-Sea Arbeidstillatelse

Med digitale arbeidstillatelser via e-Sea ISM blir det nå mye enklere for mannskapet å skrive arbeidstillatelser før de starter med risikofylt arbeid. Mannskapet fyller ut skjemaet og sender det til godkjenning. Så snart arbeidstillatelsen er godkjent av en offiser, kan arbeidet begynne. Skriv også ut arbeidstillatelsen og heng den opp på arbeidsstedet.

e-Sea Vedlikehold

Med vedlikeholdsstyring via e-Sea ISM vil fartøyene ha full oversikt over alle komponenter, rutinemessig vedlikehold, uplanlagt vedlikehold, reservedeler og innkjøp. Skriv ut arbeidslister som det passer dere og signer arbeidsordrene når de er fullført.