For større fartøy

e-Sea ISM er et verktøy utviklet for å forenkle implementering og oppfølging av ISM-koden om bord i alle fartøy.

e-Sea ISM er oversiktlig og enkelt i bruk, slik at det kan brukes av alle om bord. Systemet leveres i dag på Norsk og Engelsk. Flere språk kan tilbys på forespørsel

e-Sea Dashboard

Dashboardet er det brukerene møter da de logger inn. Her vil man  bl.a finne en oversikt over alle oppgaver som er tildelt din personlige bruker.

e-Sea Dokumenter

Dokumentmodulen er et bibliotek som inneholder alle skipets styrende dokumenter (ISM-koden). Dokumentene er bygd opp for å være svært fleksibel med tanke på kategorisering og struktur.

e-Sea Rapportering

Rapporteringsmodulen er bygget opp for å gjøre det enkelt å legge inn avvik, nesten-ulykker, skade på utstyr mm. Alle rapporter kategoriseres etter kritikalitet og konsekvens. På denne måten vil de kritiske hendelsene bli godt synliggjort, slik at de kan få en rask saksbehandling. Behandlingsfristene settes bl.a automatisk etter hvor kritisk hendelsen er.

e-Sea Risiko

Risikovurderingsmodulen hjelper mannskapet å utføre risikovurderinger av god kvalitet, på kort tid. Risikovurderingene knyttes opp til de forskjellige arbeidsoppgavene man har om bord, slik at man enkelt kan finne de igjen senere. Denne modulen inneholder også en modul for å dokumentere gjennomgang av risikovurderinger i forkant av arbeidsoperasjoner.

e-Sea Sertifikater

Sertifikatmodulen hjelper skipsføreren å ivareta skipets og mannskapets sertifikater. Man har da en enkel oversikt over forfallsdatoer på alle sertifikater

e-Sea Arbeidstillatelse

Modulen er fortsatt under utvikling. Modulen vil ivareta arbeidstillatelser for farlig arbeid. Mannskapet vil enkelt via et nettbrett kunne fylle ut arbeidstillatelser, samt risikovurdering. Aktive arbeidstillatelser vil kunne føres over på en skjerm plassert f.eks i messen.

e-Sea Vedlikehold kommer snart

I samarbeid med en av våre kunder er vi nå i ferd med å utvikle vedlikeholdssystem som skal integreres inn i e-Sea ISM. Med e-Sea Vedlikehold vil man enkelt ha oversikt over vedlikeholdet ombord. Man vil også kunne følge opp reservedelslager og foreta innkjøp hos leverandører.