Kontakt oss

Remi Steen

Remi Steen

Daglig leder / Sjøkaptein

Remi er utdannet Sjøkaptein ved Trondheim Fagskole og studerer Front-End utvikling ved Noroff Universitetet.
Han har seilt som styrmann offshore, i hurtigruten og de senere årene som kaptein på hurtiggående fartøy. Periodevis har han også vært involvert i ISM arbeid både hos Hurtigruten og hos FosenNamsos Sjø. “Etter å ha sett forskjellige IT systemer i praksis så jeg behovet for å utvikle enklere løsninger for sluttbrukeren, og e-Sea solutions var ett faktum”

e-Sea solutions AS
Overviksveien 20
7056 Ranheim
Tlf: 73569000
rs@e-seasolutions.no