e-sea solutions

e-sea solutions

En digital verkøykasse for maritim næring
For skoleverket
I samarbeid med Charlottenlund Videregående Skole har vi utviklet e-Sea Skole, som i dag benyttes som dokumentsstyringssystem, avvikssystem og risikoanalyseverktøy i maritim utdanning
Les mer "For skoleverket"
For mindre fartøy
Fra 1. Januar 2017 trådte “Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. i kraft. e-Sea solutions har utviklet et forenklet elektronisk system for alle fartøytyper som skal hjelpe rederne å ivareta de nye...
Les mer "For mindre fartøy"
For større fartøy
e-Sea ISM er et verktøy utviklet for å forenkle implementering og oppfølging av ISM-koden om bord i alle fartøy. e-Sea ISM er oversiktlig og enkelt i bruk, slik at det kan brukes av alle om...
Les mer "For større fartøy"