For mindre fartøy

Fra 1. Januar 2017 trådte “Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. i kraft.

e-Sea solutions har utviklet et forenklet elektronisk system for alle fartøytyper som skal hjelpe rederne å ivareta de nye kravene på en enklere måte. e-Sea safety kan settes opp for små og store rederier med ett eller flere fartøy. Har ditt rederi fartøy med krav til ISM, anbefaler vi å gå for e-Sea ISM

e-Sea Safety inneholder alle funksjoner som trengs for å være i samsvar med det nye regelverket:

  • Prosedyrer og sjekklister (Dokumenthåndteringssystem)
  • Avvikshåndtering
  • Vedlikeholdssystem
  • Sertifikatoppfølging
  • Handover
  • Øvelser
  • Møter med faste intervaller
  • Skipsførers verifikasjon

Systemet er “skybasert” og kan brukes på alle mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner.

I samarbeid med Nautilus Sjø AS kan vi også bidra med å sette opp systemet slik at du er helt i samsvar med forskriften når du får inspeksjon